Ochrana osobných údajov

sú súbor pravidiel a zásad, ktoré organizácia alebo webová stránka stanovuje na ochranu osobných informácií svojich užívateľov alebo zákazníkov.

1. Úvod

Táto politika ochrany osobných údajov sa týka všetkých osobných údajov, ktoré zbiera a spracúva T a T GOLD, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 27/14, 066 01 Humenné, IČO: 36463345, DIČ: 2020024468, e-mail: info@tatgold.sk. Účelom tejto politiky je informovať vás o tom, ako spoločnosť T a T GOLD, s.r.o. zbiera, používa a chráni vaše osobné údaje, ako aj o vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov.

2. Zbieranie a použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré môžeme zbierať, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu bydliska a IP adresu. Zbierame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo prostredníctvom našej webovej stránky www.tatgold.sk, e-mailom alebo inými spôsobmi komunikácie.

3. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

  • Poskytovania našich služieb a produktov.
  • Komunikácie s vami v súvislosti s vašimi dopytmi a objednávkami.
  • Marketingových a propagačných aktivít, ak ste dali súhlas s takýmto použitím vašich údajov.
  • Zlepšovania kvality našich služieb.

4. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ak je to nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb, na základe právnych požiadaviek, alebo ak ste nám dali súhlas s takýmto zdieľaním. Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame vaše údaje, sú zaviazané chrániť vaše údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a našimi štandardmi ochrany osobných údajov.

5. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením. Používame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabezpečenie vašich údajov.

6. Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Ak máte otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese info@tatgold.sk.

7. Zmeny politiky ochrany osobných údajov

Táto politika ochrany osobných údajov môže byť pravidelne aktualizovaná. Najnovšiu verziu politiky nájdete na našej webovej stránke www.tatgold.sk.

8. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných

Prečítaj si o nás viac

Zaujali Vás informácie o našej spoločnosti a radi by ste sa dozvedeli viac o výrobe či spracúvaní či kvalite šperkov?

Nenašli ste čo ste hĽadali? Radi Vám pomožeme

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti výberu vhoných obrúčiek či briliantových šperkov nás nevahajte kontaktovať. Radi odpovieme na Vaše dotazy.

Kvalita na prvom mieste

Lacné šperky z bižutérie nemusia byť najlepšia investícia. Bohužiaľ sa rýchlo opotrebúvajú a strácajú svoju krásu. Ivestícia do kvalitného šperku sa môže vyplatiť a pri starostlivosti Vám tieto klenoty vydržia celý život.